Przeglądarka nie obsługuje plików flash.
Regulamin konkursu plastycznego „ MOJA WIZYTA U DENTYSTY”

 

 1. Organizatorem konkursu jest DENTLIX S.C., ul.Kaliska 27, 41-200 Sosnowiec.
 2. Uczestnikami konkursu może zostać dziecko w wieku od 3 do 10 lat.
 3. Zadanie konkursowe: dzieci powinny przedstawić w formie rysunku, wycinanki lub wyklejanki pracę pt. Moja wizyta u dentysty.
 4. Konkurs trwa od 01.12.2014 r. do 09.01.2015 r.
 5. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać w prawym dolnym rogu pracy dane uczestnika: Imię i nazwisko, adres i wiek, na odwrocie pracy dane opiekuna prawnego i podpis opiekuna prawnego.
 6. Kompletne zgłoszenie należy dostarczyć do rejestracji przychodni DENTILUX w Sosnowcu przy ul.Kaliskiej 27 do dnia 09.01.2015 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu 15 stycznia 2015 roku dokona Komisja Konkursowa.
 8. Laureatami będą 3 osoby wyłonione przez Komisję Konkursową.
 9. Kryterium wyboru będzie oryginalność prac i odzwierciedlenie tematu konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze laureatów.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowejwww.dentilux.pl w dniu 16.01.2015 r.
 11. Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku w siedzibie DENTILIX s.c.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych laureatów i prac konkursowych do celów promocyjnych i reklamowych.
 13. Zgadzając się z warunkami regulaminu każdy opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w związku z organizowanym konkursem.