Przeglądarka nie obsługuje plików flash.
Protetyka

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem braków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów, zmianą kształtu i ustawienia zębów, a także korektą trwałych przebarwień. W tym celu wykonujemy w naszym gabinecie:

1. Protezy stałe:

 • korony pełnoceramiczne,
 • korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota
 • mosty pełnoceramiczne
 • mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota

2. Protezy stałe stosowane do implantów:

 • korony pełnoceramiczne,
 • korony porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota
 • mosty pełnoceramiczne
 • mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota

3. Protezy ruchome:

 • protezy osiadające: częściowe i całkowite,
 • protezy szkieletowe i szynoprotezy,
 • protezy elastyczne

4. Prace kombinowane:

 • protezy na zatrzaskach, zasuwach,
 • protezy na teleskopach