Diagnostyka 2D i 3D

Medycyna to dziedzina, w której postęp technologiczny jest bardzo szybki. Nowoczesne urządzenia działają z korzyścią dla pacjentów, minimalizując czas badań i generując świetną jakość otrzymanych wyników. Centrum Stomatologiczne Dentilux wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do pełnej diagnostyki stomatologicznej, a w trosce o komfort pacjentów wszystkie potrzebne badania wykonujemy na miejscu.

W naszym gabinecie posiadamy:

Aparaty punktowe RTG

Do zdjęć rentgenowskich pojedynczych zębów. Zdjęcia takie wykonujemy między innymi:

  • w przebiegu leczenia kanałowego, aby sprawdzić, czy kanały zęba po leczeniu sa prawidłowo wypełnione,
  • przed ekstrakcjami, by sprawdzić umiejscowienie korzeni zęba.

Aparat pantomograficzny (tzw. panorama)

Wykonuje zdjęcie rentgenowskie całego uzębienia. Zdjęcie takie proponujemy szczególnie pacjentom, którzy przychodzą do nas po raz pierwszy. Są na nim zobrazowane struktyktury niewidoczne dla lekarza gołym okiem: wypełnienie kanałów po leczeniu endodontycznym, pozostałości korzeni po próbach ekstrakcji, przywierzchołkowe stany zapalne, torbiele. Na podstawie zdjęcia RTG lekarz może przeprowadzić dokładną konsultację i zaproponować optymalny plan leczenia.

Stomatologiczny tomograf komputerowy 3D

Badanie wykonywane przed skomplikowanymi zabiegami, między innymi przed implantacją oraz zabiegami chirurgicznymi w pobliżu zatok szczękowych lub nerwów zębodołowych. Pozwala ono ocenić gęstość kości oraz przewidzieć lub wykluczyć wszelkie komplikacje związane z planowanym zabiegiem. Najnowsza technologia sprawia, że tomograf emituje minimalną dawkę promieniowania, dając przy tym największą możliwą dokładność obrazu. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo podczas wykonywania badania, a jego czas jest bardzo krótki. Lekarz od razu dostaje do konsultacji trójwymiarowy obraz szczęki i żuchwy pacjenta.

Skaner wewnątrzustny

Cyfrowy skaner 3D umożliwia pobranie w ciągu kilku minut wirtualnego wycisku bez użycia standardowej masy wyciskowej. Dzięki temu przed rozpoczęciem leczenia otrzymujemy model 3D uzębienia pacjenta na ekranie komputera. Na jego podstawie lekarz jest w stanie szybciej i z dużo większą precyzją analizować stan uzębienia, wykrywać jego nieprawidłowości oraz zobaczyć zwizualizować proponowane rozwiązania. Komputerowy model zębów może zostać szybko wysłany do laboratorium w celu wykonania prac protetycznych.

Mikroskop stomatologiczny

Leczenie kanałowe pod mikroskopem operacyjnym pozwala osiągnąć jeszcze większą precyzję zabiegu, dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i maksymalnie skutecznie przeprowadzić procedurę wypełnienia kanałów zęba. Jest stosowany dla najlepszych efektów leczenia endodontycznego.

Logo liść