Medycyna to dziedzina, w której postęp technologiczny jest bardzo szybki. Pojawiające się nowoczesne urządzenia działają z korzyścią dla pacjentów, minimalizując czas badań i generując świetną jakość otrzymanych wyników. Gabinet Dentilux wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do pełnej diagnostyki stomatologicznej. W trosce o komfort pacjentów wszystkie potrzebne badania wykonujemy na miejscu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

Aparaty punktowe RTG

– do zdjęć rentgenowskich pojedynczych zębów.

Zdjęcia takie wykonujemy między innymi:

  • w przebiegu leczenia kanałowego, aby sprawdzić, czy kanały zęba po leczeniu sa prawidłowo wypełnione.
  • przed ekstrakcjami, by sprawdzić umiejscowienie korzeni zęba.

Aparat pantomograficzny

– wykonuje zdjęcie rentgenowskie całego uzębienia tzw. panorama. Zdjęcie takie proponujemy szczególnie pacjentom, którzy przychodzą do nas po raz pierwszy. Na zdjęciu zobrazowane sa struktyktury niewidoczne przez lakarza gołym okiem: wypełnione kanały po leczeniu endodontycznym, pozostawione korzenie po próbach ekstrakcji, stany zapalne przywirzchołkowe, torbiele. Na podstawie zdjęcia RTG lekarz może przeprowadzić dokładną konsultację i zaproponować optymalne leczenia.

Stomatologiczny tomograf komputerowy 3D

– badanie wykonane przed skomplikowanymi zabiegami m. in. implantacji oraz zabiegów chirurgicznych w pobliżu zatok szczękowych lub nerwów zębodołowych, pozwala ocenić wielkość kości oraz odległości od struktur krytycznych w interesującym nas przekroju lub płaszczyźnie. Najnowsza technologia sprawia, że tomograf emituje minimalną dawkę promieniowania, dając przy tym dużą dokładność obrazu. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo podczas wykonywania badania. Czas badania jest bardzo krótki, a lekarz od razu dostaje do konsultacji trójwymiarowy obraz pacjenta.

Skaner wewnątrzustny

– cyfrowy skaner 3D umożliwia pobranie w ciągu kilku minut wirtualnego wycisku bez użycia masy wyciskowej. Dzięki temu już na wstępnej konsultacji, przed rozpoczęciem leczenia, otrzymujemy model 3D uzębienia Pacjenta na ekranie komputera. Na podstawie wirtualnego modelu diagnostycznego lekarz jest w stanie szybciej i z dużo większą precyzją analizować stan uzębienia Pacjenta i wykrywać nieprawidłowości wymagające leczenia. Symulacja 3D wykonywana przez skaner umożliwia zobrazowanie efektów leczenia, dzięki czemu pacjent jest w stanie zobaczyć wizualizację proponowanych przez lekarza rozwiązań. Komputerowy model zębów może zostać szybko wysłany do laboratorium w celu wykonania prac protetycznych.

Mikroskop stomatologiczny

– dla najlepszych, najskuteczniejszych efektów leczenia endodontycznego. Leczenie kanałowe pod mikroskopem operacyjnym pozwala osiągnąć jeszcze większą precyzję zabiegu, dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły i jeszcze skuteczniej i pewniej przeprowadzić procedurę wypełnienia zęba.

Logo liść