Monika Majcher-Lipińska

Koordynator przychodni

Ukończyła studia wyższe ze specjalnością Komunikacja Marketingowa i Public Relation. Jest osobą energiczną, uśmiechniętą i przyjacielsko nastawioną do ludzi. Swoją pracę wykonuje rzetelnie i odpowiedzialnie. Zajmuje się kompleksowym zarządzaniem przychodni, koordynacją obiegu dokumentacji medycznej, realizacją celów biznesowych oraz dbałością o pozytywny wizerunek placówki.