Cennik

Usługa
Przegląd i konsultacja specjalistyczna 100 zł
Konsultacja implantologiczna, protetyczna, chirurgiczna 150 zł
Plan leczenia 100 zł
RTG punktowe 40 zł
RTG pantomograficzne 100 zł
CBCT jednego zęba 120 zł
CBCT jednego łuku zębowego 160 zł
CBCT szczeki i żuchwy 320 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Usługa
Wypełnienie zęba kompozytowe 200 zł – 350 zł
Wypełnienie zęba kompozytowe z zastosowaniem mat .wysokoestetycznych 250 zł – 350 zł
Wypełnienie materiałem Fuji Triage 150 zł – 170 zł
Onley kompozytowy 1000 zł
Onley pełnoceramiczny 1700 zł
Wkład z wł.szklanego (dodatkowo koszt wypełnienia) 250 zł
Odbudowa zęba do leczenia endodontycznego 120 zł – 150 zł
Szynowanie zębów 450 zł – 550 zł
Znieczulenie 40 zł
Znieczulenie SleeperOne 50 zł

DZIECI

Usługa
Wizyta adaptacyjna wraz z instruktażem higieny 140 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 140 zł – 160 zł
Usunięcie zęba mlecznego 120 – 160 zł
Lakowanie bruzd w zębach stałych 100 zł – 150 zł
Przegląd, wizyta kontrolna 100 zł

ENDODONCJA

Usługa
Leczenie endodontyczne pierwszorazowe siekacze,kły 650 zł – 750 zł
Leczenie endodontyczne pierwszorazowe przedtrzonowce 750 zł – 950 zł
Leczenie endodontyczne pierwszorazowe trzonowce 950 zł – 1100zł
Usunięcie złamanego narzędzia od 300 zł
Zamknięcie perforacji MTA od 300 zł
Powtórne leczenie endodontyczne siekacze,kły 750 zł – 950 zł
Powtórne leczenie endodontyczne przedtrzonowce 950 zł – 1100 zł
Powtórne leczenie endodontyczne trzonowce 1200 zł – 1600 zł

CHIRURGIA

Usługa
Usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym 200 zł – 350 zł
Operacyjne usunięcie częściowo zatrzymanego zęba (wskazana konsultacja z lekarzem) od 400 zł
Operacyjne usunięcie całkowicie zatrzymanego zęba (wskazana konsultacja z lekarzem) 500 zł – 700 zł
Plastyka połączenia ustno -zatokowego 300 zł – 450 zł
Resekcja wierzchołka korzenia siekacze 450 zł
Resekcja wierzchołka korzenia przedtrzonowce 600 zł
Resekcja wierzchołka korzenia trzonowce 900 zł
Plastyka wędzidełka 350 zł

PROTETYKA

Usługa
Proteza akrylowa częściowa (jeden łuk) od 1000 zł
Proteza natychmiastowa 1500 zł
Proteza akrylowa całkowita (jeden Łuk) 1300 zł – 1600 zł
Proteza szkieletowa (jeden łuk ) 2000 zł
Podścielenie protezy 250 zł
Naprawa protezy 150 zł
Korona porcelanowa Enamic 1400 zł
Korona pełnoceramiczna na podbudowie z cyrkonu 1750 zł
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu 1050 zł
Licówka kompozytowa 650 zł – 750 zł
Licówka porcelanowa 1700 zł
Proteza kombinowana wycena dla pacjenta
Modele diagnostyczne 120 zł

IMPLANTOLOGIA

Usługa
Założenie implantu 3300 zł
Odsłonięcie implantu ,założenie śr.gojącej 150 zł
Korona na implancie wraz z łącznikiem od 2200 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej od 4000 zł

PROFILAKTYKA i WYBIELANIE

Usługa
Scaling (usunięcie kamienia) 180 zł – 250 zł
Piaskowanie 200 zł
Scaling + piaskowanie 260 zł – 350 zł
Wybielanie nakładkowe 700 + cena nakładek 200 zł
Wybielanie jednoseansowe w gabinecie 900 zł
Wybielanie zęba martwego 250 zł – 350 zł