Agnieszka Gosek-Pietrzycka

Lekarz dentysta specjalista chirurgii stomatologicznej

Współwłaścicielka i Kierownik Medyczny przychodni stomatologicznej Dentilux. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Stomatologii. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. Specjalizuje się w implantologii, protetyce i stomatologii estetycznej. Zawsze dba o jak najlepszy efekt swojej pracy oraz o to, by zapewnić pacjentom komfort oraz zadowolenie.

W 2011 roku ukończyła Curriculum Implantologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Implantologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe na licznych kursach i sympozjach zarówno w Polsce jak i za granicą poznając najnowsze osiągnięcia i technologie stosowane w stomatologii. Jako lider zespołu Dentilux stawia na jakość i nowe trendy  w leczeniu i diagnostyce.