Lekarz dentysta Anna Nowak-Wachol

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2019 skończyła studia podyplomowe z medycyny estetycznej z wyróżnieniem za nowatorskie podejście do tematu pracy podyplomowej. Jest studentką studium doktoranckiego, prowadzi na uczelni zajęcia ze studentami z propedeutyki stomatologii i stomatologii zachowawczej z endodoncją. Na studiach była aktywnym członkiem kół działających przy katedrach: Protetyki,  Dysfunkcji narządu żucia i Stomatologii Wieku Rozwojowego. Jej prace były wyróżnione na licznych konferencjach.

Jako jedna z 3 osób w Polsce została wyróżniona przed FDI World Dental Federation za działalność edukacyjną podczas FDI 2016 – Światowego Kongresu Stomatologicznego.

Jej główne zainterosowania to stomatologia dziecięca i stomatologia zachowawcza. Poszerza swoje umiejętności w kierunku protetyki i leczenia zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.